CONTACT

BV Bauporte Design Entrances

Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)85 0661 203
E-mail: sales@bauporte.com
www.bauporte.nl

Bauporte Doors UK Ltd

Bauporte Doors UK Ltd
Office 212
14-16 Dowgate Hill
London EC4R 2SU
United Kingdom
Office UK: +44(0)203 4115 023
E-mail: sales@bauporte.com
www.bauporte.com

Bauporte Entrances Trading L.L.C.

European Business Center (EBC)
First Floor, Office No. 110
Dubai Investment Park First,
Dubai, UAE
Office UAE: 00971-4-2344170
E-mail: sales@bauporte.com

 

Disclaimer e-mail (Nederlands)

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Bauporte Design Entrances sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Bauporte Design Entrances garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek toegezonden.

Download algemene voorwaarden (nl)

Mail disclaimer Disclaimer e-mail (English)

This message (including any attachments) may be privileged or confidential. If you have received it by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Bauporte Design Entrances rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this e-mail message. Bauporte Design Entrances cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programs used to transmit messages and viruses.

General sales and payment conditions

All transactions are subject to our general terms and conditions of payment and delivery. A copy will be sent on request.

Download terms and conditions (en)
Download allgemeine Geschäftsbedingungen (de)